Ministranci i lektorzy

Ministrant lub minister (łac. ministrare – służyć, posługiwać, pomagać) – w katolicyzmie: osoba posługująca w liturgii, najczęściej w czasie sprawowania Eucharystii, a także nabożeństw pozaliturgicznych. Nazwa obejmuje zarówno konkretną funkcję wykonywaną podczas liturgii (np. ministrant ołtarza, ministrant księgi, ministrant światła) jak i stałą posługę wykonywaną najczęściej przez chłopców lub młodzież męską.

Zasady Ministranta:

 1. Jest Dzieckiem Bożym i stara się czynić dobro, a unikać grzechu
 2. Jak Święty Dominik Savio kocha Chrystusa, dlatego jak najczęściej łączy się z Nim poprzez Eucharystię
 3. Chlubi się krzyżem Pana naszego Jezusa Chrystusa
 4. Naśladuje Chrystusa, który stał się dla nas posłuszny aż do śmierci
 5. Wypełnia nakazy Chrystusa: "Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali"
 6. Służąc Bogu przyczynia się do tego, aby liturgia była piękna
 7. Podczas służby przy ołtarzu zachowuje postawę modlitwy i skupienia
 8. Kocha Matkę Bożą i z Jej pomocą głosi Królestwo Boże
 9. Mając czyste serce promieniuje Bożą radością i jest przykładem dla swoich kolegów
 10. Z miłości ku Bogu i ku bliźnim stara się unikać alkoholu i tytoniu

 

Lektorchrześcijanin powołany do funkcji czytania Słowa Bożego w zgromadzeniu liturgicznym. W Kościele katolickim odczytuje lekcje z Pisma Świętego (nie zaś Ewangelię); może przy braku diakona czy kantora zapowiadać wezwania modlitwy powszechnej, a także wykonać psalm responsoryjny. W czasie procesji na wejście, gdy nie ma diakona, może także wnieść Ewangelię (Ewangeliarz).

Pięć przykazań lektora:

 1. Lektor poznaje i rozważa Słowo Boże i stara się prowadzić życie według niego.
 2. Lektor starannie przygotowuje się do liturgii przez modlitwę, a także ćwiczy tekst czytań.
 3. Lektor dba o czystość swojej duszy przez regularną spowiedź. Pilnuje czystości swojego języka.
 4. Lektor świadczy o Chrystusie w swojej codzienności, przez postępowanie, postawy i sumienne wypełnianie swych obowiązków.
 5. Lektor jest przykładem dla innych, młodszych ministrantów. Swoim życiem zachęca wszystkich do naśladowania wzorców zawartych w Słowie Bożym.

PATRONI:

Informacje pochodzą z pl.wikipedia.org

 

Opiekun - ks. Tomasz Muszyński - tel. 46/ 834-98-82.