Wspólnota Al-Anon

Mityngi Al - Anon w Parafii Świętego Jakuba Apostoła w Skierniewicach 

Spotkania:

 • Grupa " RAZEM " - spotkania w każdy wtorek o godzinie 18.00 w Sali katechetycznej w ogrodzie.
 • Pierwszy wtorek miesiąca mityng otwarty dla wszystkich osób zainteresowanych również spoza grupy. 

Historia grupy

Al - Anon zostało założone przez rodziny alkoholików, którzy odzyskali trzeźwość dzięki Grupom Anonimowych Alkoholików Obecnie wielu członków odzyskuje pogodę ducha również wtedy, kiedy ktoś bliski z rodziny nadal kontynuuje picie. 
Al - Anon jest wspólnotą, w której obowiązuje anonimowość. Wszystko o czym się mówi na spotkaniach i między członkami, musi być zachowane w całkowitej dyskrecji, ponieważ tylko w ten sposób możemy czuć się swobodnie w wypowiadaniu wszystkiego, co dzieje się w naszych sercach i umysłach. W Al - Anon tak właśnie sobie pomagamy.

PREAMBUŁA 

Grupy rodzinne Al - Anon są wspólnotą krewnych i przyjaciół alkoholików. Istnieją one aby rozwiązywać wspólne problemy poprzez dzielenie się swoim doświadczeniem, siłą i nadzieją. 
Jesteśmy przekonani, że alkoholizm jest chorobą rodzinną ( życie z alkoholikiem wpływa w znacznym stopniu na życie każdego z członków rodziny), zmiana naszego nastawienia może przyczynić się do jej wyleczenia. 
Al - Anon nie jest związana z żadną sektą, wyznaniem, ugrupowaniem politycznym, organizacją lub jakąkolwiek instytucją. 
Nie bierze udziału w żadnych sporach. W sprawach nie dotyczących wspólnoty Al - Anon nie zajmuje żadnego stanowiska. Nie odrzuca ani nie popiera. 
W Al - Anon nie ma żadnych składek członkowskich, Al - Anon jest samowystarczalny dzięki dobrowolnym składkom uczestników spotkania. 
Jedynym motywem działania w Al - Anon jest niesienie pomocy rodzinom alkoholików, realizujemy to poprzez praktykowanie Dwunastu Stopni przez serdeczne przyjmowanie i dodawanie otuchy rodzinom alkoholików oraz zrozumienie i dodawanie odwagi samemu alkoholikowi. 

Dwanaście stopni Al-Anon 

 1. Przyznaliśmy, że jesteśmy bezsilni wobec alkoholu i że nie jesteśmy w stanie kierować naszym życiem. 
 2. Uwierzyliśmy, że Siła Większa od naszej własnej może nam przywrócić równowagę ducha i umysłu. 
 3. Postanowiliśmy powierzyć naszą wolę i nasze życie opiece Boga jakkolwiek Go pojmujemy. 
 4. Przeprowadziliśmy szczery i odważny rachunek sumienia. 
 5. Wyznaliśmy Bogu, sobie we własnym sumieniu i innemu człowiekowi istotę naszych błędów. 
 6. Z całą gotowością powierzyliśmy Bogu usuwanie wszelkich słabości naszego charakteru. 
 7. Prosiliśmy Boga z pokorą aby usunął nasze wady. 
 8. Sporządziliśmy listę osób przez nas skrzywdzonych i postanowiliśmy im wszystkim zadośćuczynić. 
 9. Naprawiliśmy błędy popełnione wobec wszystkich ludzi, gdy tylko było to możliwe bez krzywdy dla nich i dla innych. 
 10. Prowadziliśmy w dalszym ciągu rachunek sumienia; w razie popełnionego błędu jesteśmy gotowi przyznać się do tego. 
 11. Poszukiwaliśmy przez modlitwę i medytację coraz doskonalszej więzi z Bogiem - jakkolwiek Go pojmujemy, prosząc jedynie o poznanie Jego woli wobec nas i o siłę do jej spełnienia. 
 12. Dzięki stosowaniu dwunastu stopni dostąpiliśmy duchowego przebudzenia i staraliśmy się nieść posłannictwo innym ludziom, a zasady te stosować we wszystkich naszych sprawach. 

Czy AL - Anon jest dla Ciebie? 

Miliony ludzi jest dotkniętych nadmiernym i niepohamowanym piciem bliskiej osoby. Poniższe pytania pomogą Ci w podjęciu decyzji, czy Al - Anon jest, czy też nie jest Ci potrzebne. 

 1. Czy martwi Cię to, że ktoś inny pije? 
 2. Czy masz problemy finansowe z powodu czyjegoś picia? 
 3. Czy kłamiesz aby ukryć czyjeś picie? 
 4. Czy odczuwasz, że dla bliskiej Ci osoby picie jest ważniejsze niż Ty? 
 5. Czy myślisz, że przyczyną zachowania osoby pijącej jest wpływ kolegów? 
 6. Czy często są spóźnione posiłki z powodu osoby pijącej? 
 7. Czy stosujesz pogróżki typu: Jeśli nie przestaniesz pić opuszczę cię? 
 8. Gdy witasz pocałunkiem osobę pijącą, czy dyskretnie szukasz zapachu alkoholu? 
 9. Czy obawiasz się, że wyprowadzisz kogoś z równowagi jeśli okażesz swój strach przed wyskokiem na hulankę? 
 10. Czy zraniło cię lub zawstydziło zachowanie osoby pijącej? 
 11. Czy wszystkie wakacje i święta zostały zepsute przez picie alkoholu? 
 12. Czy kiedykolwiek zdecydowałaś (-łeś) się zadzwonić na policję z powodu zachowania osoby pijącej? 
 13. Czy szukałaś(-łeś) ukrytych napojów alkoholowych? 
 14. Czy odczuwasz, że gdyby osoba pijąca kochała ciebie, to przestałaby pić na twoją prośbę? 
 15. Czy kiedykolwiek odmówiłaś(_łeś) wzięcia udziału w sp[otkaniu towarzyskim z powodu strachu lub niepokoju? 
 16. Czy masz poczucie winy gdy myślisz, że pozwoliłaś sobie na zaniechanie kontrolowania osoby pijącej? 
 17. Czy myślisz, że gdy bliska ci osoba przestanie pić rozwiążą się wszystkie twoje problemy? 
 18. Czy kiedykolwiek groziłaś(-łeś), że zrobisz sobie coś złego, żeby przestraszyć osobę pijącą i zmusić ją do powiedzenia "przepraszam, czy kocham cię"? 
 19. Czy kiedykolwiek traktowałaś(łeś) ludzi (dzieci, urzędników, współpracowników itd.), niesprawiedliwie z powodu twojej złości na osobę nadmiernie pijącą? 
 20. Czy masz poczucie, że nikt nie rozumie twoich problemów? 

Jeśli jest wiele pytań z odpowiedzią na TAK , Al - Anon lub Alateen może ci pomóc. 
Pozwolę sobie przedstawić jeszcze hasła, które są pomocne w odzyskaniu pogody ducha i czytane są na spotkaniach.
 

ZOSTAW ODDAJ BOGU

Zostaw oddaj Bogu przypomina nam, że zawsze potrzebujemy Siły większej niż nasza własna. Uczy nas jak uwolnić się od problemów, które nas dręczą i doprowadzają do rozterki, ponieważ sami nie jesteśmy zdolni rozwiązać ich własnymi siłami.

POWOLI LECZ PEWNIE

Powoli lecz pewnie, jest łagodnym przypomnieniem, że wiele możemy dokonać bez naruszania naszej woli. na poprawę stanu naszego umysłu i zmianę nastawienia potrzeba wiele czasu. Pośpiech i niecierpliwość przyczynią się jedynie do porażki, a nie do osiągnięcia naszego celu.

ŻYJ I DAJ ŻYĆ

Żyj i daj żyć wyzwala nas od nawyku krytykowania, osądzania, potępiania i uczucia zemsty. Uznajemy wprawdzie, że są to naturalne ludzkie reakcje, ale uczymy się, że wrogość z której one wynikają może szkodzić więcej nam samym, aniżeli tym przeciwko którym są skierowane. Al - Anon uczy nas tolerancji, która ma swoje źródło w miłości.

NAJWAŻNIEJSZE NAJPIERW

Najważniejsze najpierw; jest to hasło, które wprowadza ład w naszym życiu, zmuszając nas do zastanowienia się: " Co jest najważniejsze dla mnie?" Co powinienem zrobić w pierwszej kolejności, a co w drugiej i trzeciej? Chroni to nas przed działaniem impulsywnym, uspokaja nasze myślenie i prowadzi do uporządkowania naszego życia.