Duszpasterstwa

Duszpasterstwo osób żyjących w związkach niesakramentalnych

Spotkania odbywają się w Poradni Rodzinnej, budynek kancelarii parafialnej przy ul. Senatorskiej 16.

DRUGI PIĄTEK MIESIĄCA

  • godzina 18.00 - osoby w separacji i po rozwodzie , a żyjące samotnie.

CZWARTY PIĄTEK MIESIĄCA

  • godzina 19.00 - osoby żyjące w powtórnych związkach cywilnych.

Wszystkie małżeństwa zachęcamy do zainteresowania się ruchem rekolekcyjnym, znanym w Polsce jako “Spotkania małżeńskie”. 

CZYM SĄ SPOTKANIA MAŁŻEŃSKIE ? 

 „Spotkania Małżeńskie” są ruchem rekolekcyjnym mającym na celu pogłębianie więzi małżeńskiej, pomoc w lepszym i głębszym zrozumieniu się męża i żony oraz pełniejsze doświadczenie sakramentalnego wymiaru ich związku. Dokonuje się to poprzez proponowanie małżeństwom takiej formy dialogu, który z jednej strony pozwoli mężowi i żonie głębiej poznać się nawzajem, z drugiej zaś — w przypadku nieporozumień — pomoże rozwiązywać konflikty między małżonkami. Podstawową formą pracy „Spotkań Małżeńskich” są dwudniowe wyjazdy (weekend) mające charakter rekolekcji zamkniętych. Ich przebieg jest całkowicie odmienny od innych typów rekolekcji. Są prowadzone przez trzy pary małżeńskie i kapłana, którzy ukazują uczestnikom tematy do dialogu prowadzonego tylko we dwoje. Siła oddziaływania „Spotkań Małżeńskich” polega na tym, że małżeństwo może podczas ich trwania przeżyć świeżość wzajemnych uczuć, odnowić lub odkryć na nowo swoją jedność. Małżeństwo wyjeżdżające z weekendu jest też na ogół zdolne do rozwiązywania konfliktów. Program jest tak ułożony, że pozwala każdej parze spojrzeć na własne życie w duchu miłości, oparty jest na nowoczesnej wiedzy z zakresu psychologii komunikacji i teologii. Szczególną formą pracy niektórych ośrodków są rekolekcje dla małżeństw oczekujących na adopcję dziecka. Małżeństwa cywilne w powtórnych związkach po rozwodzie zapraszamy na oddzielne rekolekcje, proponując refleksję nad chrześcijańskimi drogowskazami dla nich. „Spotkania Małżeńskie” prowadzą cykle „Wieczorów dla Zakochanych” oraz „Rekolekcje dla Narzeczonych”, które przygotowują do zawarcia małżeństwa. 

Terminy spotkań znajdziesz na stronie:www.spotkaniamalzenskie.pl
 

SPOTKANIA MAŁŻEŃSKIE ZATWIERDZONE PRZEZ STOLICĘ APOSTOLSKĄ

Dnia 10 września 2004 roku, liderzy ruchu rekolekcyjnego Spotkania Małżeńskie, Irena i Jerzy Grzybowscy, odebrali w Nuncjaturze Apostolskiej w Warszawie, Dekret Papieskiej Rady do Spraw Świeckich z dnia 15 sierpnia 2004 roku, zatwierdzający Spotkania Małżeńskie jako międzynarodowe prywatne stowarzyszenie wiernych na prawach papieskich, mające osobowość prawną. W dekrecie czytamy, że "doświadczenie przeszło 25 lat istnienia pokazało, że Spotkania Małżeńskie owocnie służą świętości małżeństwa i jedności rodziny". W podjęciu decyzji o zatwierdzeniu - czytamy dalej w Dekrecie - wzięto pod uwagę listy rekomendacyjne lokalnych Kościołów i pozytywne postrzeganie działalności Stowarzyszenia przez Biskupów Diecezjalnych. Spotkania Małżeńskie mają na celu odnawianie więzi męża i żony ze sobą i z Bogiem na podobieństwo miłości Chrystusa i Kościoła. Podstawową formą pracy Stowarzyszenia są trzydniowe rekolekcje zamknięte, w czasie których małżonkom proponowany jest dialog, który dla wielu małżeństw staje się punktem zwrotnym w ich życiu. Spotkania Małżeńskie okazały się owocne dla wielu małżeństw zagrożonych rozwodem. Stowarzyszenie prowadzi także rekolekcje dla powtórnych po rozwodzie związków nie sakramentalnych. Szczególnie ważną działalnością Stowarzyszenia jest prowadzenie bezpośredniego przygotowania do sakramentu małżeństwa w formie opracowanych przez Stowarzyszenie programów Wieczorów dla Zakochanych i Rekolekcji dla Narzeczonych, Spotkania Małżeńskie powstały w Polsce w 1977/1978r. Ich założycielami, jako ruchu o zasięgu krajowym i międzynarodowym, są Irena i Jerzy Grzybowscy, aczkolwiek inicjatorem pierwszego tego typu spotkania był śp. Stanisław Boguszewski, który przywiózł z Kanady jedną z wersji ruchu Marriage Encounter. Irena i Jerzy Grzybowscy inspirowali ewolucję istniejącego programu, tworzenie nowych programów apostolskich, formacji duchowej całego środowiska, jak również zakładanie kolejnych ośrodków w Polsce i w krajach Europy środkowo-wschodniej. Nadali spotkaniom charakter jednoznacznie rekolekcyjny. Dużą uwagę w Stowarzyszeniu przywiązuje się do adaptacji programu do lokalnych warunków religijnych, historycznych i kulturowych. Ważne jest nastawienie ekumeniczne. Duchowość Ruchu kształtuje się niezależnie od ruchów o podobnych metodach pracy w krajach Europy Zachodniej. Większość programów została opracowana całkowicie w Polsce. Z Polski Spotkania Małżeńskie zostały przeniesione na Słowację, Białoruś, Litwę, Łotwę, Mołdawię, do Rosji, Rumunii i na Ukrainę. Dynamicznie rozwija się grekokatolicka gałąź Stowarzyszenia. Od połowy lat 90. rokrocznie odbywa się 70-80 serii rekolekcji, a także kilkadziesiąt serii Wieczorów dla Zakochanych i Rekolekcji dla Narzeczonych. Od początku powstania Ruchu odbyło się około 1200 serii rekolekcji, w których uczestniczyło ponad 13 tysięcy małżeństw. Animatorzy ze wszystkich krajów uczestniczą w odbywających się co dwa lata Międzynarodowych Zjazdach Animatorów i w Zjazdach Liderów. Informacje o pracy Stowarzyszenia, jak również aktualne terminy rekolekcji, można uzyskać na stronie www.spotkaniamalzenskie.pl X Międzynarodowy Zjazd Animatorów Spotkań Małżeńskich w Kaliszu W dniach 12-14 września 2003 odbył się w Kaliszu X Międzynarodowy Zjazd Animatorów Ruchu rekolekcyjnego Spotkania Małżeńskie. Jego celem było pogłębienie i odnowienie formacji duchowej animatorów oraz wymiana doświadczeń w prowadzeniu rekolekcji dla małżeństw. W Zjeździe wzięło udział blisko 300 osób - małżeństw i księży prowadzących Spotkania Małżeńskie w Polsce, na Białorusi, Litwie, Łotwie, w Mołdawii, Rosji, Rumunii i na Ukrainie. Wśród przedstawicieli Ukrainy licznie reprezentowani byli animatorzy zarówno Kościoła rzymskokatolickiego jak i Cerkwi greckokatolickiej. Wasza posługa apostolska na rzecz rodziny znajduje się w samym sercu troski Kościoła w naszych czasach - napisał do uczestników Zjazdu Bp. Stanisław Ryłko - W imieniu Papieskiej Rady do Spraw Świeckich gratuluję Wam cennych owoców Waszego apostolstwa, zwłaszcza w Europie Wschodniej, która w tej dziedzinie bardzo potrzebuje pomocy. Mszę Świętą na otwarcie Zjazdu odprawił, w koncelebrze z księżmi animatorami Spotkań Małżeńskich, Ordynariusz Kaliski, ks. Bp Stanisław Napierała. Motto Zjazdu brzmiało: "Przechowujemy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby z Boga była ta przeogromna moc, a nie z nas" (2 Kor 4,7). Tym skarbem – powiedzieli współzałożyciele Spotkań Małżeńskich w krajach Europy środkowo-wschodniej, Irena i Jerzy Grzybowscy - jest dialog, który proponujemy małżeństwom jako sposób porozumiewania ze sobą i z Bogiem oraz jako sposób istnienia w społeczeństwie i Kościele. Naczyniami glinianymi jesteśmy my sami, jako małżonkowie i jako animatorzy. Dialog staje się owocną drogą porozumienia wtedy, gdy skuteczność naszych metod, w tym także psychologii komunikacji, przypisujemy Panu Bogu, a nie sobie i swoim działaniom. Podstawową formą pracy Spotkań Małżeńskich są rekolekcje o charakterze zamkniętym dla małżeństw. W czasie ich trwania, animatorzy proponują uczestnikom specyficzną formę dialogu, prowadzonego przez męża i żonę tylko we dwoje. Odbyło się, jak dotąd, ok. 1200 serii rekolekcji, w których uczestniczyło ok. 13 tysięcy małżeństw. Rekolekcje te okazały się szczególnie owocne dla małżeństw zagrożonych rozwodem. Spotkania Małżeńskie prowadzą także przygotowanie do zawarcia sakramentu małżeństwa w formie tzw. Wieczorów dla Zakochanych. Ważną gałęzią pracy są rekolekcje dla małżeństw cywilnych w powtórnych związkach po rozwodzie Zjazd odbył się w 25. rocznicę założenia Ruchu. Spotkania Małżeńskie powstały w Polsce w 1977/78 roku na podstawie jednego z programów ruchu Marriage Encounter. Jednakże rozwój polskiej wersji programu doprowadził do stworzenia w Polsce własnej duchowości Ruchu, jednoznacznie określającego się jako rekolekcyjny, i jako część pracy Kościoła. Ruch ten został następnie przeniesiony z Polski do krajów byłego Związku Radzieckiego. Jest niezależny merytorycznie i organizacyjnie od podobnych ruchów na świecie, rozwija własną duchowość i teologię dialogu. Spotkania Małżeńskie uczestniczą w procesie odbudowywania rodziny zniszczonej przez system totalitarny, z drugiej zaś strony wypełniają swoje powołanie do dialogu ekumenicznego i kulturowego w Europie Wschodniej. Bliższe informacje można uzyskać u: Irena i Jerzy Grzybowscy, tel. (22) 649 66 14, e-mail:[email protected] ( tutaj znajdziesz aktualne terminy spotkań).

Małżeńskie Drogowskazy - nowa książka Jerzego Grzybowskiego. Ta książka to pewien zbiór drogowskazów powstałych na podstawie 25 lat pracy Spotkań Małżeńskich. Te drogowskazy to nie morały ani znaki zakazu lub nakazu, ale propozycje, których wybór należy do czytelnika. Celem tej książki jest ukazanie życia w dialogu w małżeństwie i rodzinie jako życia w dialogu ze sobą nawzajem i z Bogiem, dostrzegania dzięki temu dialogowi niepowtarzalności każdego małżeństwa i odkrywania bogactwa indywidualności każdego z nas. Autor ukazuje dialog od strony opracowanych przez siebie zasad pierwszeństwa słuchania przed mówieniem, dzielenia się przed dyskutowaniem, rozumienia przed ocenianiem, a nade wszystko -przebaczania. "Małżeńskie Drogowskazy" do nabycia w Wydawnictwie M w Krakowie i księgarniach katolickich w kraju. Zamówienia na "Małżeńskie Drogowskazy" można składać w Wydawnictwie M M w  Krakowie, tel. (0-12) 269 34 62, 269 34 74, 269 32 77.

RUCH REKOLEKCYJNY SPOTKAŃ MAŁŻEŃSKICH

Są one dla małżeństw okazją do doświadczenia, a często nauczenia się sztuki dialogu. Jest coraz trudniej nie tylko znaleźć czas dla siebie w małżeństwie, ale wskutek codziennego zabiegania trudno przyjąć, że taki czas jest potrzebny. Zapraszamy wszystkie małżeństwa, bez względu na wiek i staż. Spotkania małżeńskie rozpoczynają się w piątki o godzinie 17,30, a kończą w niedzielę około godziny 15,00. Prowadzą je małżeństwa i kapłan. Uczestnictwo wiąże się z wyjazdem na dwie doby do Domu rekolekcyjnego. Koszty pobytu są dostosowane do indywidualnych możliwości uczestników. Zgłoszenia przyjmują: Elżbieta i Jerzy Marcinkiewiczowie w Łodzi;
tel. 0-42/ 681-32-25. e-mail: [email protected]