Parafialna Caritas

  • UWAGA: Parafialna Stacja Caritas od października jest czynna w każdą środę w godzinach od 15,00 - 18,00  od pierwszej środy  września  do ostatniej środy czerwca.
  • Caritas parafialna mieści się w budynku dawnej organistówki, przy ul. Senatorskiej 16.
    Środki na funkcjonowanie uzyskujemy ze zbiórek w każdą I - ą niedzielę miesiąca, oraz od sponsorów. 
  • W ramach naszej pracy wydajemy żywność, oraz odzież  osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.
  • Ponowienie ogłoszenia ważnego: W każdą środę w godzinach pracy Caritas przyjmujemy oddzież używaną, ale czystą i nadającą się do używania. Dużym zainteresowaniem cieszą się ubrania i buty dla dzieci, oraz wózki.

    Osoby zajmujące się wydawaniem środków żywnościowych i odzieży pracują społecznie. 
    Numer konta parafialnego - patrz niżej:

Z ramienia Parafii odpowiedzialnym za Stację Caritas jest 
ks. Rafał Banasiak, tel. 0-46/ 834-98-82.

Sprawozdanie z działalności zespołu pomocy charytatywnej Caritas działającego przy parafii. św. Jakuba Apostoła w Skierniewicach z uwzględnieniem roku 2008

Konto Caritas Parafialnej

Parafia Świętego Jakuba Apostoła; ul. Senatorska 16;
96-100 Skierniewice.
93 1240 3321 1111 0010 2825 3632
z dopiskiem dar na cele charytatywne.