Żywy Różaniec

Wspólnota Kół Żywego Różańca - spotyka się w każdą drugą niedzielę miesiąca po Mszy świętej odprawionej o godzinie 8,00. Osoby chcące modlić się Różańcem - zapraszamy do włączania się w szeregi tej wspólnoty. 
Opiekunem Kół Żywego Różańca jest: ks. Grzegorz Pypeć - tel. 0-46/ 834-98-83.

Członkowie Żywego Różańca dążą do świętości na wzór Maryi. Odmawiają różaniec - najbardziej rozpowszechnioną modlitwę maryjną w Kościele katolickim- w intencji pokoju, nawrócenia grzeszników, rozwoju misji, Ojca Świętego oraz w wielu innych intencjach zalecanych przez Kościół.

Żywy Różaniec - co to takiego?

"Żywy Różaniec" jest zorganizowaną wspólnotą osób, które modlą się codziennie na różańcu. Organizacja ta odpowiada kształtowi samej modlitwy różańcowej, która polega na rozważaniu 20 tajemnic z życia Jezusa i Maryi przy jednoczesnym odmawianiu przy każdej tajemnicy jednego "Ojcze nasz" 10 "Zdrowaś Maryjo" i jednego "Chwała Ojcu".
Każda "Żywa Róża" składa się z 20 osób, a każda z nich odmawia codziennie przynajmniej jedną tajemnicę różańca. Koniecznie jednak tę, która zostaje powierzona do rozważania i odmawiania raz w miesiącu, przy "zmianie tajemnic". Przy tej zmianie, co miesiąc, wszystkim członkom przydziela się nowe tajemnice do odmawiania, w taki jednak sposób, aby w jednej "Żywej Róży" były każdego dnia odmówione wszystkie tajemnice w sumie dwudziestu. Tak więc, nawet, gdy poszczególni członkowie "Żywej Róży" odmawiają dziennie tylko jedną tajemnicę, to w całej Róży rozważany jest cały różaniec, czyli wszystkie części i tajemnice. Przy dokonywaniu zmian uważamy, żeby co miesiąc każdy uczestnik tej modlitwy miał do rozważenia kolejna tajemnicę.
Bardzo istotne jest również to, że wszyscy członkowie Róży modlą się w tej samej intencji, która jest również zmieniana co miesiąc. Takie zasady obowiązują przy organizowaniu "Żywych Róż" na całym świecie. 

Jak odmawiać?

Modlitwa różańcowa ma swój ryt, a jest on zapisany nie literami, lecz paciorkami różańca i ich układem. Po przeżegnaniu się odmawiamy modlitwy, które przywiązane są do "końcówki" różańca. Odmawiamy więc 'na krzyżyku' : "Wierzę w Boga", 'na pierwszym paciorku' "Ojcze nasz", 'na trzech następnych' trzy "Zdrowaś Maryjo" i na 'ostatnim paciorku' "Chwała Ojcu".
Dalej rozważamy kolejne tajemnice różańca, a przy każdej odmawiamy 'na oddzielnym paciorku' "Ojcze nasz", na połączonych ze sobą '10 paciorkach' 10 "Zdrowaś Maryjo" i na kolejnym 'oddzielnym paciorku' "Chwała Ojcu". Od tego samego oddzielnego paciorka zaczynamy nową tajemnicę mówiąc na niej znowu "Ojcze nasz" itd.
Od czasu objawień fatimskich na zakończenie każdej tajemnicy dodaje się jeszcze modlitwę: "O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia".
Cały czas jednak trzeba pamiętać, że w modlitwie różańcowej przede wszystkim trzeba rozważać kolejne tajemnice, a więc wydarzenia z życia Jezusa i Maryi. Jak połączyć odmawianie modlitw ustnych z medytacją? Jest to pewna sztuka. Na początek można jedynie przy słowie Jezus w "Pozdrowieniu Anielskim" widzieć Jezusa w kontekście rozważanych wydarzeń. W miarę zagłębiania się w tę modlitwę pojawiają się nowe sposoby: im prostsze tym lepsze. Liczymy na to, że członkowie "Żywych Róż" podzielą się z innymi swoimi odkryciami i doświadczeniami. 
Papież Jan Paweł II powiedział:" Różaniec, to moja ulubiona modlitwa! (...). Wspaniała w swej prostocie i jej głębi. W tej modlitwie powtarzamy po wielokroć słowa, które Dziewica Maryja usłyszała od Archanioła i od swej kuzynki Elżbiety. Kościół jako całość włącza się w te słowa. Na tle słów 'Zdrowaś Maryjo' dusza uzmysławia sobie zasadnicze wydarzenia z życia Jezusa Chrystusa...Modlitwa taka prosta i taka bogata. Z głębi serca zachęcam wszystkich do jej odmawiania."

Tajemnice Różańca Świętego - Link do naszego modlitewnika