O parafii...

Rys historyczny...

Kościół p.w. św. Jakuba Apostola ufundowany w 1781 roku przez prymasa Antoniego Kazimierza Ostrowskiego. Projektowany łącznie z urządzeniem wnętrza i jego polichromią przez Efraima Schroegera. Jest murowany, zwrócony prezbiterium na zachód. Nawa na rzucie koła, prezbiterium zamknięte półkoliście. Przy prezbiterium znajduje się kwadratowa, czterokondygnacyjna wieża. Prezbiterium nakryte jest spłaszczoną półkopułą z okrągłym plafonem, na którym umieszczona jest płasko rzeźbiona półpostać anioła. Za odsuniętym od ściany ołtarzem głównym znajduje się oparty na kolumnach chór muzyczny z organami ufundowanymi przez prymasa Antoniego Ostrowskiego. Nawa przekryta jest spłaszczoną kopułą, a w niej iluzjonistycznie namalowane rozety z centralnie umieszczonym plafonem przedstawiającym Eklezję. W nawie nad wejściem loża przekształcona w drugiej połowie XX w. na drugi chór muzyczny. Fasada jest dwukondygnacyjna, podzielona pilastrami podtrzymującymi tympanon. Elewacje częściowo boniowane. Nawa nakryta niską kopułą a pozostałe dachy przekryte dwuspadowe, W wieży nakrytej namiotowym dachem z obeliskiem i zwieńczonej krzyżem ślady architektury gotyckiej. Kościół posiada sześć ołtarzy. W głównym: "Pan Jezus Ukrzyżowany", w bocznych: "Niepokalane Poczęcie NMP", "Ucieczka do Egiptu", "św. Jakub",
"św. Wojciech", "św. Antoni".

Interaktywna panorama kościoła

Kronika Parafii od 1948 roku. 
Data odpustu: 25 lipca - św. Jakuba Ap. 
Doroczna adoracja: 22, 23, 24 lipca.